பெண்களுக்கான பயனுள்ள ஆன்மீக குறிப்புகள் / Bingu Channel Tamil

1 Просмотры
Издатель
பெண்களுக்கான பயனுள்ள ஆன்மீக குறிப்புகள் / Bingu Channel Tamil

✰Our other channel links✰



✰ SOCIAL MEDIA ✰
Facebook ➭
FB Page ➭
Instagram ➭
Email ➭ binguchannel12@

✰ EQUIPMENT I USE ✰
Gorilla Tripod➭
Tripod➭
Tripod Bracket Holder➭
Mic➭
Ring Light ➭

DISCLAIMER: The information provided on this channel and its videos is for general purposes only and should NOT be considered as professional advice.

Please do not use any photos or content without permission.

???? Jyothisha Aacharya Dr. Subashree Soundarrajan ????

#பயனுள்ளஆன்மீககுறிப்புகள் #BinguChannelTamil #ஆன்மீகம்
Категория
Другие игры
Комментариев нет.